Foto: van links nao rechts

Vorst Lars van Herte (Prins Lars I 2020) en Vorst Stephan Kocken