Info Bontje Aovendj

Ouch de Bontje Aovendj moog weer en dèt is väör alle artieste oet Bieëgdje ein gelök! 'T programma zitj bommetjevol. 'T belaoftj weer zoëas vanouds 'nne super sjieke aovendj te waere!
Dèt wiltj gae toch neet misse?
14 januari begintj de kaartverkoup