Ut sjoeanst verseerdje hoes

Ut sjoeanst verseerdje hoes
De oetslaag van ut sjoeanst verseerdje hoes is bekintj. Het waor unne spannendje strijd mer oeteindelik is er door de vakjury eine top 3 oetgekomme. 

Op de 3de plaats: Senna Henckens 
Op de 2de plaats: Ilse Reinders 
Op de 1ste plaats: Anita Vogels. 

Bie deze wille we de Henny, Jules, Bart en louis hieël erg bedanke veur het jurere van de hoeze.